Nézni a szemünkkel lehet, látni a lelkünkkel!

Welcome!

We greet the "Fui, quod es, quod eris sum" Your soul's garden.

 Have blessed and beautiful day.

Kedves Vándor!

Isten a tökéletes szeretet.  Vitathatatlan, hogy a szeretet, s a szabad akarat is mindenkinek ingyen van. A kert egy lelki arborétum, ahol a szeretetet gyakoroljuk. Igen, gyakoroljuk, mert megtanulni sehol nem lehet.. és bizony még napjainkban is rosszul csinálunk valamit ...  Ez a "mindig rosszul csinálunk valamit (...)"  - jellemzi az emberiség többnyire tragikus, sötét

színű történelmét.

E világot sok ember sem teheti jobbá. De minden egyes ember fontolóra veheti, hogy a szeretetlenség áldozatai vagyunk. Ha elfogadjuk, hogy Isten szeretettel, szeretetre teremtette e világot, és minden létező részt vehet ebben, megélheti e szeretetet, akkor eljuthatunk annak felismerésére is, hogy csakis annyira mondhatjuk a mi szeretetünket igaz szeretetnek, amennyiben, és amilyen"mértékben" részvételünk során megvalósul. 

 „Amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.” -  Pál apostol levele a filippibeliekhez, 4:8.”

Értékek ... Minden áldott nap hajnalán hálás szívvel gondolok Isten végtelen szeretetére. Gondolok, mert gondolhatok, hiszen a hajnal nekem is felvirradt! Áldom az esőt, az égi harmatot, - a napokban bőségesen kijutott belőle, mégis teljes szívből örültem, mert ha érzem bőrömön az esőcseppeket élek, így ismét Isten végtelen kegyelmében élhetek. S e kegyelem az égi áldástól függetlenül (eső) reám is ragyog.

Speciel számtalan dologért imádkozhatom..., egy állásért, jobb állásért, több fizetésért, újabb autóért, csillogó kövekért, külcsínért - belbecst mellőzve, egyszerű, meghitt kuckó helyett pazarul berendezett luxusvilláért ... én mégis azért imádkozom, hogy te az Úr emlékezetében áldottá lehess. 

Tégy egy próbát te is, és gazdagabb leszel ...

Harmatcsepp .. (gondolat-csepp)

Harmatcsepp az égből ...

Képzeld el: egy harmatcsepp hajnalban lehull a földre, mezőkre, rétekre, fákra, virágokra...

majd a nap melege felszárítja. 
Nincs idő, és lehetőség sem, hogy bárki (bármi) kárt tegyen benne... Sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben ...

Minden harmatcsepp tisztán érkezik, és tisztán "tér" vissza Istenhez.

Ilyen a szeretet is.. Tiszta és őszinte.

Készítette: Gm


A szeretet valóban gyógyít! S ez az állítás nem légből kapott, mert jómagam is többször megtapasztaltam. Az ellentétek, melyek a szeretethez más módon "kapcsolódnak", mint külső, vagy távolabbi folyamatok, történések, mint a természet csodája, a havas táj, a hófödte, égig érő hegyek... Igaz, fenséges látványt nyújtanak, de ha a vacogtató hidegben sokáig élvezzük az ugyan fenséges látványt, többé nem lesz lehetőségünk. Így, bár boldog, békét hozó érzésekkel töltenek el, mint egy édes, simogató érintés, biztonságot, megnyugvást nyújtó ölelés..., de ahogy érintés és érintés között is hatalmas különbségek húzódnak, az emberi szeretettel csínján kell bánni. Mert némely mosolyok mögött tépő fogak vicsorognak, mint ahogy a hamis ölelésekre kulcsolódó kezek bár még láthatatlanul, de borotvaéles kést szorongatnak. 

Így a valóságos szeretetben egyetlen egy érzelem van, ha egyáltalán meg lehet a szeretetet motiváló elsődleges és egyben utolsó érzést fogalmazni, s az csakis a szeretet. Az Alfa és az Omega! Mindennek a kezdete (a vége), és a vége (a kezdete). E Végtelenség "tölti ki, be, s átall" a Szeretetet. Azt kívánom, hogy Isten őrizzen meg bennünket szeretetben,

szeretetében! Gm

S ha eljön a pillanat ...

A szivárvány minden színében,
A szél minden hangjában,
s minden álomban ott van a szeretet.
Minden szóban, 
minden történet minden szavában
a csillagos ég minden zugában 
a teremtő lét tanúsítja neked. 
Mindaddig, míg élek
elmondom, hogy él a szeretet.
Ott lesz a csöndben, mikor
a szavak már nem elegek ... ,
s minden lélegzetemmel hálát mondok
Istennek. 
Mindaddig, míg élek
elmondom, hogy él a szeretet.
A hegyekről a völgyekbe,
A folyókról a tengerre 
Minden egymás felé nyújtott kéz 
a könyörület békéje.
Minden lépés egy újabb lépés egy
másik világ felé,
de a remény, amit a szeretet tett
a szívekbe, - örökké él. 
(Wynonna - Testify to Love) nyoman.


Forditotta szabadon, Gm

"Egy angol szerző szerint oltárt kellene emelni a csöndnek és a nyugalomnak, mivel a csönd a világnak az az eleme, amelyből az igazán világos és tökéletes dolgok születnek, hogy az Élet fényességébe lépve, teljes pompájukban uralkodjanak. (...) Ha igaz a mára már megkopott régi közmondás, hogy hallgatni arany, beszélni ezüst, akkor ugyanannyi joggal azt is mondhatnánk, hogy a szó az idő gyermeke, a csönd pedig az örökkévalóságé. Az emberi gondolat a csöndben növekedik, ahogy a fák az éj sötétjében."
Paolo Santarcangeli

A lélek csendje ...

Amikor a Nap elköszön, hogy máshol is melegítse a világ szívét  Ráteríti sötét palástját égre, földre az éj, s abban az áldott pillanatban meghalljuk a csendet. Holdmosoly ragyog minden vizekben ..,   Csend békéje bőséggel ontja nektárcseppjeit, fájdalom, s bánat is egymásra tekint..., a szenvedő világra... Alázatos szeretetben örömködik a világ ... Ha csak egy éjjelen is át ...

GardenMonk 

Éjjel az erdőn ne hidd, hogy oly félelmetes..., csak annak látszik .. Annak, aki elhiszi, hogy az erdőn túli emberi világ sokkal békésebb, biztonságosabb, világosabb,, mint az erdő békés, csendes világa.
Az erdőben nincs is sötét, hiszen egy békés, szeretetteli világban ismeretlen a sötétség, a fény hiánya. Ez az igazság csakis az erdőn túli világra igaz. Egy igaz mondás úgy tartja, hogy "A belső világosságot nem gyufával gyújtják.", annál inkább az erdőt ..., így leginkább az erdőnek kellene félnie egy túlzottan fényesnek látszó világtól, Egy látszatvilágtól, mely nem a természetességre épült az idők során, annál inkább a természetellenesre. Hidd el nekem, hogy egy erdő bármilyen sűrű, nem tévedsz el benne, de a szövevényes, igaztalan emberi kapcsolatokban annál inkább. Az emberek irtják az erdőket, s sokkal kevesebb új csemetét ültetnek,ha ültetnek, mint amennyit kivágnak. A lelketlen erdőirtás helyett ültethetnének erdőket, s a maguk közegében is. Ha olyant nem is tudnak, mint a lemenő nap fényéiben fürdő erdő, de legalább megpróbálják ... Megpróbálják kapcsolataikat olyan színűre "festeni", melyek természetellenes fény nélkül is világítanak egy életen át ... De egyedül nem megy! Szeretettel Neked is,
Gm

“Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jó cselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem késlekedhetem vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fogok erre járni.”
(William Penn)

 
 
 

A kert egy lelki arborétum, ahol a Szeretet Misszió virágait szedjük sok csokorba. A szeretet ingyen van neked is. Gloria in Excelsis Deo,

Profilkártya

Betöltés...

"A belső világosságot nem gyufával gyújtják."

Nem vagyok bölcs, sem okos, de úgy gondolom, hogy: sokféle fényforrás, fény van világunkban, és sokféle "fénykeltés" is. S hogy milyen fényeknél éljük az életünk, döntéseink következménye. Mint ahogy döntéseink következménye, hogy önmagunkhoz, hitünkhöz, Istenhez hűek tudunk-e maradni, s nem utolsósorban embernek minden körülményben. GM

 

A Misszio

A Szeretet Misszió

Az Élet kenyere a szeretet.

"Aki szolgál, az kész az odaadásra, aki szeret, az odaadja magát, aki áldoz, magából ad a másiknak, és ezt a másik el tudja fogadni."

Annak idején Teréz anya hatalmas, megingathatatlan hittel elindult egy olyan úton, melyen kevesen járnak. Ez az út elvitte őt, s a misszió majdani nővéreit egy olyan környezetbe, ahová az emberek többsége nem szívesen menne...


Az emberek nagy hányada viszolyogva akarna hozzáérni, ha egyáltalán megtenné egy viseltes, rongyos öltözetű, ki tudja mióta nem tisztálkodó embertársához. Többnyire a kellemes illatokhoz, szép megjelenésű ember látványához vagyunk szokva. S ami nem ilyen, csak a távolságot gazdagítja… 

A Misszió a szeretet égisze alatt született, s szolgál. 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha megajándékozhattunk felnőtteket, gyermekeket minden időben. - Egyedileg  készített INGYEN képeken idézetek,

versek,

- kerti gondolatok,,

- egyedi tervezésű kerti gyermekmesék.

Időnként  megtapasztaljuk, hogy van, aki  testi, lelki szenvedeseiben is elutasítja a szeretetteljes közeledést (vallásos meggyőződés, tudatlansag, stb…). - Meggyőződésem, hogy  aki igy tesz,  nem eléggé éhes! 

Segíteni számtalan formában lehet. Hiszen a  barátainkat is megkínáljuk, ha  mással nem, egy öleléssel … 

A Misszió létszáma:

Jelenleg három aktív fővel számolhatunk, s ismeretlenül mindazokkal, akikhez valamilyen módon eljutott hírünk, kérésünk, s élve a lehetőséggel, a maguk módján ők is támogatják missziós szolgálatunkat. 

A Szeretet Misszió önfinanszírozó kezdeményezés. 


Úgy tartják, hogy az idő pénz. Anyagi világunkban szinte mindennek pénzügyi vonzata van. A képeket mindennek ellenére jómagam készítem ("Fui, quod es, quod eris sum” A lelked kertje, garden monk) -
mindennemű ellenszolgáltatás nélkül.

Pénzbeni támogatásra semmilyen formában nem számítunk! A misszió tagjai (szolgáló testvérek) abból kínálnak, gazdálkodnak, amijük van.

A Misszióban közreműködők (szolgáló testvérek) egymásrautaltságban szolgálnak. Mit jelent ez?
- … Ha nincs kenyér, hiába van vaj, nem tudjuk a vajat mire kenni. Ha van kenyér, de vaj híján vagyunk, a kenyér üresen marad. Amink van, összefonjuk, mint egy virágfüzért … 

 

Isten áldjon!

A Szeretet Misszió égisze alatt született ingyenesen letölthető,  sokszorosítható mesékről,  történetekről, képekről, s a lelked kertje tartalmának használatáról:

A Szeretet Misszió képi, szöveges tartalma - a "Fui, quod es, quod eris sum” A lelked ♥ kertje - Garden Monk -  tulajdona.  
A "Fui, quod es, quod eris sum” A lelked ♥  kertje weboldal tartalmának kizárólagos személyes és nem kereskedelmi célú felhasználása (letöltése)) engedélyezett, de minden esetben  korrekt forrásmegjelöléssel!
A letöltött, nyomtatott tartalom szöveges, vagy képi elrendezésében történő mindennemű változtatás  - logó, képek, szöveg  - nem engedélyezett.  A jogosulatlan alkalmazás, felhasználás szerzői jogot sért, törvénybe ütköző cselekedet. 
A "Fui, quod es, quod eris sum” A lelked ♥ kertje "Fő oldala" szabadon látogatható, de minden további funkció, szolgáltatás regisztrációt igényel. 
 

Ingyen  üdvözlőkártya  Neked is Garden Monktol.

Free greeting cards! 

From Garden Monk to You

Jézus azt mondja az igéről: "Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (Jn 6,63) 

Kerti morzsák

Előítélet

"Nem tapasztalatokra alapozott, hanem pozitív v. negatív elfogultságból eredő ítélet, amely általában hamis, helytelen következtetésekhez vezet...."

 

"Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját."Martin Luther King

Kedves Embertársam!

Ha az utcaseprésnél maradunk, mint kétkezi becsületes munkánál, meglehet, hogy emberünk sokak szemében alantas munkát végez. Az emberek gyakran még együtt lakva sem ismerik egymást. Meglehet, hogy emberünk gazdag világot tudhat magáénak, és ez azért nem elképzelhető, mert utcasepréssel keresi a napi betevőjét? Meglehet, hogy emberünk csendes perceiben megfesti az égen ragyogó szivárványt; a hangok csodás világában örömködik; szebbnél szebb tárgyak formálódnak gondos keze munkája nyomán ..

Nos, ha volt egyaltalan, maradt meg a tarsolyodban nemi megalapozatlan előítélet?

"Az előítélet a legfőbb ellenségünk. Mert láthatatlanná teszi a láthatót is." gondolta Higasino.   Csatlakozom. 

"Csak amikor elég sötét van, látod meg a csillagokat." Martin Luther King 

"Az érzelmi kiszolgáltatottság nem szeretet. Az függés és gyengeség. (...) Nemcsak az eszed lehet szívtelen - de a szíved is lehet esztelen."

Müller Péter

"A szép szavak szájamból mind kihullnak, csak azt tudom: lelkem kívánja fényed, Ki egyformán szeretsz galambot, férget, taníts meg, édes Istenem, szeretni. " - Fésűs Éva

Megjegyzés

Vilagnezet ...

Létrehozó: Garden Monk Nov 27, 2015 at 1:07pm. Utoljára frissítette: Garden Monk tegnap.

Bukszak

Létrehozó: Garden Monk Okt 16, 2015 at 9:56am. Utoljára frissítette: Garden Monk Okt 16.

Blogbejegyzések

Imadkozni ...

Garden Monk hozzászólása; dátum: November 28, 2015; idő: 1:07pm 0 Hozzászólások

egyszer...

Szantisz hozzászólása; dátum: November 26, 2015; idő: 9:00am 0 Hozzászólások

Fórum

A favágó fejszéje A bölcs ember szeme mindig maga előtt van.

Garden Monk kezdeményezte "A favágó fejszéje nyélnekvalót kért a fától. A fa megadta." - Gondolatok ... helyen. Utolsó válasz Garden Monk Okt 14 által. 8 Válasz

“ … Leveti a világ végtelenségének álarcát azok előtt, akik szeretik. Kicsi lesz, mint egy dal, mint az örökkévalóság egyetlen csókja…"irja gondolatait Rabindranath Tagore az Eltevedt madarak c. daloskoltemenyeben … S folytatta a 73. szakaszban:"A…Folytatás

Utolsó aktivitás

Szantisz tagnak tetszett Garden Monk következő blogbejegyzése: Imadkozni ...
3 órája
Garden Monk blogposztja
5 órája
Szantisz videókat posztolt
11 órája
Garden Monk megjegyzést posztolt

Vilagnezet ...

Annyit tudnek irni "falrahanyt borsokent", hogy ez is az anyagi vilag. Gondolkodni keptelen, testileg, lelkileg beteg emberek elmejukben az athatolhatatlan sotetseggel,. Fertozoek, akar egy drasztikus gyorsasagghal terthodito bakterium, vagy virus.…
tegnap

GloriaTV

© 2015   Created by Garden Monk.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek