"Akik az Urat keresik, azoknak örül a szívük"

(Zsolt 105,3).

Az igazság és hamisság szelleme harcol az ember szívében.. Igazság születik a Fény forrásából, hamisság a sötétség kútjából. És ahogy az ember örökli az igazságot, úgy kerüli majd el a sötétséget...."

.. És az igazság majd
tanúskodik önmagáért."

  

 

2012. Karácsony

lelked kertje karácsony

2013. évi ingyenes Karácsonyi Üdvözlőkártyák

fui.quod.es.quod.eris.sum.a.lelked.kertje.karacsony11.zip

fui.quod.es.quod.eris.sum.a.lelked.kertje.karacsony18.zip

fui.quod.es.quod.eris.sum.a.lelked.kertje.karacsony0d.zip

Free Christmas Greetings Cards 2013.

christmas.greeting05.zip

A Lelked Kertjében minden nap Karácsony van.

Embernek lenni

"Ez a világ gyűlöli a szeretetet, mert az gyengéd, alázatos, megbocsátó és bölcs. A világ pedig erőszakos, öntelt, a másikon átgázoló, képtelen megbocsátani és ostoba. Győzni akar és nem veszíteni. Kapni akar és nem adni. Inkább gyűlöl, mint szeret." 

"És érezzék egy kézfogásról rólad, 
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy, 
s egy tekintetük elhitesse véled: 
szép dolgokért élsz - és érdemes élned." Váci Mihály 

"Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek - ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek."

Howard Arnold Walter

"Amit e világon a szegényért tettél, abból a mennyekben számodra áldás kél`

"Valamikor gyermekeket hívtam be a kertembe, s megengedtem nekik, hogy a fa alatt fekvő gyümölcsből annyit egyenek, amennyit csak akarnak, de meg tiltottam nekik, hogy valamit zsebre dugjanak vagy elvigyenek. Egy fiú azonban oly álnok volt, ugyanis néhányat legszebb almáin közül a sövényen keresztül dobott, utóbb meg felszedte őket.

A fiú mindenesetre rosszul cselekedett és soha többé nem bocsátottam be kertembe. Azonban mint a méh a mérges virágból is mézet szí, úgy én is ezen rossz cselekedetből valami jót tanultam.

Nézd, ez jutott eszembe: mi emberek e földön épp úgy cselekedhetünk, mint a gyerekek a kertben. Szabad ugyan e világ javait használnunk, de magunkkal vinnünk nem szabad őket. De amit abból a szegényeknek adunk, azt mintegy a kertsövényen keresztül dobjuk, és egyszer a kertsövényen túl - az örökkévalóságban - megint hasznunkra fordíthatjuk." (részlet)

Amit e világon a szegényért tettél, abból a mennyekben számodra áldás kél. Pio atya

"Megmondom a titkát, édesem a dalnak

Önmagát hallgatja, aki dalra

hallgat

Mindenik embernek a lelkében

davan,

és a saját lelkét hallja minden

dalban. 

És akinek szép a lelkében az

ének

az hallja a mások énekét is

 szépnek.

Babits Mihály -  Az ifjú király;

III. rész: A vihar

 

 


 


" God is in my heart,"

"Isten a szívemben van." 

 


"Aki csupán az emberek kedvéért, a külcsín miatt cselekszik jót, ne számítson mennyei jutalomra. *

Páduai Szent Antal.

Paduai Szent Antal imakönyv

PDF


Szent Antal  legnagyobb ajándéka számunkra: Krisztus-követő élete. Mosolyogva költözött át a mennyei hazába, hogy találkozzon azzal a Jézussal, akit egész életében hirdetett.

Minden keddi napon Szent Antal szobra előtt gyertyák fénylenek, mert keddi napon adta vissza szívét Teremtőjének. Sírja a padovai Szent Antal bazilikában található.

HI* ."Keressétek az Urat szívetek egyszerűségében."  - tanít a Bölcsesség Könyve, a Zsoltárban pedig ez áll

:"Uram nincs már büszkeség szívemben., elbizakodva nem nézek fölfelé. Nem töprengek vakmerő dolgokon, erőmön felüli csodás dolgokon.  Bizony, alázatos a szívem., kevélység nem lakik benne.  Mint anyja ölén a gyermek,  úgy pihen lelkem Istenben."  130. Zsolt. 


Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
Máté 6:21

Minden Nap egy Ajándék!


Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be.
Matthew 6.21

Every Day is a Gift!

   

A hit szeretet által működik. "Aki nem szeret nem ismerte meg Istent, mert az Isten a szeretet.” I.János

 

A szeretet, ami lehetővé teszi, hogy áldásainkat, boldogságunkat megosszuk másokkal! Mert a szeretet valóban egy örökkévaló ihlet (lelki, szellemi) Áldás!

Ezért azt kívánom, hogy szívedben mindig leljen otthonra  a Szeretet, az együttérzés, megbocsátás, és a béke áldott testvérisége. Isten áldjon és őrizzen meg téged!

 

 

♥ Áldjon meg téged az Úr, 

és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!♥ Az Ároni Áldás (Mózes 6,24-26:)


♥ The Lord bless you and keep you; the Lord make His face shine upon youand be gracious to you;the Lord turn His face toward youand give you peace" ♥ The Aaronic Blessing (Moses 6:24–26) 

 

   

     Laudetur Jesus Christus!

 

Jézus mondta: "Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." Lk 6.36Jézus arra kért minket, hogy legyünk irgalmasak! "Boldogok az irgalmasok, mert irgalmat nyernek."Máté 5.7.

"Egy ember által írt üzenet: Isten egyedül akkor szereti az embert, ha az ember szereti Istent. Egy Isten által írt üzenet: Az embert Isten feltétel nélkül szereti."  Sri Chinmoy 

 

clock.the.garden.of.your.soul.rm.zip

 

Jesus has given us a command: "Be merciful, just as your Heavenly Father is merciful." * Be merciful just as your Father is merciful" Luke 6:36 

Jesus has asked us to be merciful... "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Matthew 5:7 

szent_ferenc_imaja.pdf

PDF

Assisi Szent Ferenc: Imádság

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZRsntxtLfyc

*English language*

 

 

 

 

   „Ne féljetek, én vagyok. 

wordpress visitor counter

Hare Krishna!

  

 

Az Om a valóság, az OM az igazság. Az OM a tiszta tudat, minden bölcs és jogi meditációjának központja. Az ősi rezgés.  Az OM felszabadulás, a  tökéletesség.  Az Om az isteni.  Az Om a végső erő, mely megalkotja és fenntartja a világegyetemet. 

Jai Shri Krishna 

 

 

 

Tisztelettel leborulok az OM előtt és neki ajánlom az életem. 

  

Om Guru Brahmá

Guru Vishnu

Guru r Devo

Mahesvarah

Gurur Sáksát Parabrahma

Tasmai Sri Gurave Namah.

 

 

Ez a mantra azt jelenti, hogy a Legfelsőbb Lény a Parabrahma. Mindenek Önvalója jelen van minden lényben.  Ő ölti fel Brahmá formáját, hogy megteremtse a világot. Ő a Mindenható nyilvánul meg Vishnu a Világegyetem védelmezője és fenntartója alakjában, s születik emberként, hogy megmentse az ember dharmát. S végül ismét csak Ő az, aki felveszi Mahesvara (Shiva), a felszabadító alakját, aki végül ismét önmagába olvasztja a kozmoszt. …”  Lila Amrit 

 


"Én mindenkivel szemben egyenlő vagyok: senkire sem
irigykedem, és olyan sincs, akivel pártoskodnék. De aki
odaadással szolgál Engem, az Bennem van, a barátja vagyok, s
Nekem is barátom ő." Bh. 9.29

"Én vagyok a szertartás, az áldozat, az ősatyáknak szóló
áldozás, a gyógyító fű és a transzcendentális mantra. Én
vagyok a vaj, a tűz és a felajánlás.

 

Én vagyok az univerzum atyja, az anya, a fenntartó és az
ősatya. Én vagyok a tudás tárgya, a tisztító és az om
szótag. A Rg, Sama és Yajur szintén Én vagyok.

 

Én vagyok a cél, a fenntartó, az úr, a tanú, a hajlék, a menedék és a legkedvesebb barát. Én vagyok a teremtés és a megsemmisülés, mindennek alapja, a nyugvóhely és az örök mag.

Óh, Arjuna, Én adom a hőt, s Én irányítom az esőt és a
szárazságot. Én vagyok a halhatatlanság megszemélyesítője is; a létezők és a nemlétezők egyaránt Bennem vannak."

Bg. 16-19

 

 

 

Uram, kérlek, foglalj le odaadó 

szolgálatodban!

 

 

   

 

"A tudatlannal könnyen

megegyezel,

a nagy tudásúval még

könnyebben.

A csekély tudásuktól

megkótyagosodottat

viszont magBrahma

sem tudja meggyözni."

 

 

PDF
Krishnát 
képviselve
A menedék
nyújtás
alapelvei


         

     

        

         

          Szeretetpillanatok

          Harmatcseppek

Képzeld el: egy harmatcsepp hajnalban lehull a földre, mezőkre, rétekre, fákra, virágokra... majd a nap melege felszárítja. 
Nincs idő, és lehetőség sem, hogy bárki (bármi) kárt tegyen benne... Sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben ... Minden harmatcsepp tisztán érkezik, és tisztán "tér" vissza Istenhez. Ilyen a szeretet is.. Tiszta és őszinte.

      A lélek csendje ...

Amikor a Nap elköszön, hogy máshol is melegítse a világ szívét  Ráteríti sötét palástját égre, földre az éj, s abban az áldott pillanatban meghalljuk a csendet. Holdmosoly ragyog minden vizekben ..,   Csend békéje bőséggel ontja nektárcseppjeit, fájdalom, s bánat is egymásra tekint..., a szenvedő világra... Alázatos szeretetben örömködik a világ ... Ha csak egy éjjelen is át ...

   

Profilkártya

Betöltés...

Rólunk

Garden monk létrehozta ezt a Ning hálózatot.

"Izraelben van egy panaszfal. A siratófal. (...) Nincs szívszorítóbb látvány, mint amikor valaki a kövekkel beszél. A kövektől kér. A köveknek sírja el a bánatát. Még mindig jobb, mintha egy embernek mondaná, mert mi, mai emberek, érzéketlenebbek vagyunk, mint a kövek."

 

In nomine Dei

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. (1Kor 12,30–13,13)

 

  

 

     "Az ég és a föld elmúlnak,

           de aén beszédeim

             semmiképpen el

              nem múlnak. *

                    Lk 21,3

  

A lelked kertje

                      

 

A kert egy lelki arborétum. Hierarchiától, pozíciótól, faji-nemzeti hovatartozástól, vallási és más fanatizmustól független. Egy Az Isten!

 

 

"Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat. Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet... Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam... S mindegyik botlás után állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. Akkor mondhatod, hogy ismersz!".

 

“Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy tovább adni azokat, akkor azok birtokolnak téged. Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod eltűnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed. Tartsd szabadon és örökre a tiéd marad.” (Buddha)

Vannak, és lesznek, akik bántanak, elhagynak, fájdalmat okoznak,és bizonyára mély sebet ejtenek a szívedben. De egy napon a "megvilágosodás, tudatosság" fénye nélkül is is tisztán felismered, hogy az anyagi világban mindent az érzések uralnak, és a földi szeretet csupán azért "szeretet", mert itt e Földön e nevet "viseli".

Mert miféle teremtény akii elárulja, megnyomorítja, feláldozza egy másik teremtmény életét csak azért hogy a sajátján könnyítsen, s egy lábhosszal előrébb jusson..

Történjék bármi, te mégis azon munkálkodsz, hogy teljes szívedből, elmédtől, lelkedből őszintén szeress.

Vannak, akik a szakadék széléig üldöznek, a mélybe kívánnak taszítani, s talán utánad sem pillantanának..,  Így, ha a szörnyű esést túlélnéd rádöbbennél,  hogy csakis Istenben bízhatsz,  s megértenéd, hogy az idők folytán keletkezett sebeid végtelen szeretetével Ő gyógyította. 
De történjék bármi, bármilyen elviselhetetlen történés, mégis azon fáradozol, hogy teljes szívedből, elmédből, lelkedből őszintén szeress. 

Vannak, akik egyik pillanatban még melletted vannak, de egy másikban már nem, mert visszatértek az Örök Hazába Istenhez, az Atyához, Aki a Te Atyád is, és a te szíved vigasztalhatatlan végzik.De mikor végre enyhülnek fájdalmad, egy lágy hívó hang arra buzdít, indulj lelked szentélyéhez...
Az út mentén a matuzsálemi fák egyszerre rügyeznek, virágoznak, teremnek, s egy időben hullatják lombkoronájuk egy utolsó sóhajjal az elmúlásba, hogy onnan egy új hajnalon újjászülethessenek.

S akkor minden féltve őrzött illatod, érintésed, gondolatod, szavad , emléked, - a ki nem mondottakat is - könnyek között megbékélve helyezed lelked szentélyéhez.
Mert Minden Istentől származik, s hozzá tér vissza. Így nincs olyan, ami elveszhetne. Mégis elkísér mindenkit, mint ahogy téged is születésed pillanatától az utolsóig az örök való, egyetlen, mindent átható SZERETET, mert csak a SZERETET képes enyhíteni a szenvedést, és nagyobbítani a legnagyobb boldogságot. Lelked kertje -GM

Szeresd felebarátodat, mint magadat! Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat." (Márk evangéliuma 12:28b-31)

 

 A szabad döntés jogán

Nagyon sok ember, nagyon sok embernek elveszi az élethez, mosolyhoz, az önvalóhoz, a fizikai-lelki boldogsághoz való elvitathatatlan jogát.  

Imádkozunk mindazokért, akik úttalan utakon járva a szeretetlenségben lelik örömük.  

Kérlek, gondolja arra is,  hogy vannak, akik szomjasan várnak a te mosolyodra, de figyelmesnek igazán neked kellene lenned, mert ugyan az emlékek sokszínű palettáját a mosoly is gazdagíthatja, de ha nem készteted szíved  izmait ismétlésre, csakis emlék marad!  Gardenm

 "Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok..."

Isten őrizzen meg téged!

 

 

"and be ye kind one to another, tenderhearted..."

God keep you always! ¦
   

         A nemes szívröl - 

pillangós szárnyú gondolatok ...

A nemes szívű mindenkivel szépen bánik, mindenkihez szépen szól. Az alantas, bár neki is van szíve kihasználja, megalázza, megkárosítja a nála  „gyengébbet”. Így a hatalmaskodásban jeleskedők, az önhitt, dölyfös, gőgös emberek nem csak mások kárára, de önmaguk kárára is élettelen életet élnek.

Ez az a tragikus másság, ami a nemes és az alantas ember között örök időktől áthidalhatatlan!  

Az igazi szeretet

Bármerre nézel - kicsire,

nagyra, hatalmasra,
valójában minden "egyforma",
Korlátaidtól látsz másságot,
létezőkre is mázolt hamisságot. 

Nincs oly távolság, és mélység,
szellők szárnyán szálló
égig vágyó kékség,
mely szeretet nélkül megtalálná, s
elérhetné célját...

Szeretet nélkül nem nő más,
csak a távolság...

 

Csillaghajós vagyok.

Csillagért jöttem, hogy oda is vigyek fényt, ahol sötétség van...
Bárhová mész,  kísérik az utad végtelenig érő fénylő csillagok
S amott a tó vizén, mint milliónyi szentjánosbogár, orcádon ragyog...

Megpihenve ... 

S most jó Vándor,döntsd el,

kertbemegpihensz-e,

vagy tovább viszen utad....

csillogó  gyöngyöket gyűjtesz,

világi hívságokat hajszolsz,

vagy mégis szellemi igazságokat kutatsz ...

Utolsó aktivitás

Szantisz hozzászólt Garden monk A Húsvét Szentsége, Pünkösd Ünnepe témájú fórumához, a(z) Ünnep(ek) - Holiday(s) csoportban
13 órája
Szantisz jelezte, hogy tetszik neki Garden monk videója
tegnap
Szantisz videót posztolt

Ben Howard performing "Depth Over Distance" on KCRW

Ben Howard earned critical praise early on for his compelling live shows in and around London and his native Devonshire. The ever-growing word of mouth goodw...
tegnap
EGY-ség Egyénisége jelezte, hogy tetszik neki Garden monk videója
csütörtök
EGY-ség Egyénisége jelezte, hogy tetszik neki Garden monk Halhatatlan lélek-barátok (bolygónkon állatok is élnek) csoportja
csütörtök
Garden monk hozzászólt Garden monk Buddha élete témájú fórumához, a(z) ॐ मणि पद्मे हूँ * Tibet bodhiszattvája- Om Ma Ni Pe Me Hum csoportban
Ápr 13
Garden monk hozzászólt Garden monk Buddha élete témájú fórumához, a(z) ॐ मणि पद्मे हूँ * Tibet bodhiszattvája- Om Ma Ni Pe Me Hum csoportban
Ápr 13
Garden monk hozzászólt Garden monk Lelek~telen~, vagy lelkes elolenyek ... témájú fórumához, a(z) Halhatatlan lélek-barátok (bolygónkon állatok is élnek) csoportban
Ápr 13
 

  Isten hozott a lelked kertjében!

Kitárom szívem ablakát, ajtaját -,

küszöbére hálaimát hintek ...

s hogy meg ne botolj "benne" -,

szeretet fogadja minden lépted.

Áldjon az Úr Mindörökkön Örökké!

 

 

Ne feledd:

Az alvó ember lelke védelmet élvezám az ébredö, útra kelö ember

 lelkéérharcba indulnak a fény és a sötétség eröi!

 

"Szeretnél lenni a víz, mely egy hosszú nap után felüdíti fáradt testét, a törölköző, mely minden porcikáját végigsimítja, magadba itatva róla a vizet. Lennél a tükör, amely minden nap láthatja, a cipője, amely pici lábához simul, vagy a rúzs, mely színesíti ajkát. Lennél a telefon, mely hallja hangját, a kanál, amit édes nyelvével megérint. Vagy a toll, mellyel gyönyörű, fenséges nevét leírja, vagy a papír, mely azt hordozza. Lennél. Minden lennél, de egyik sem lehetsz. Mégis, mindegyiknél több lehetsz. Mert te a lelkeddel simogatod, a lelkeddel öleled át, lelkeddel érinted meg, lelkedben hordozod nevét, szívét, a lelkeddel őrzöd. Soha nem múló vággyal." - Csitáry-Hock Tamás

 

Nem tudom tartani, sem magamhoz ölelni, csak távolról, ködszerűen egy leheletnyi gondolatszikrával érinteni .., vágyni, szeretni csak egy cseppentésnyit ... De csodás lenne, ha így érinthetnénk mindent, ami körülvesz, vagy amihez kezünk hozzáér.., hogy ne bántson, csak simogasson, ne romboljon, hanem otthont teremtsem, hajlékot! Isten óvja Földünk minden lakóját! 

~ Amit e világon a szegényért tettél, abból a mennyekben számodra áldás kél. ~

 

Az emberek nem azt hiszik, amit látnak, hanem azt látják, amit hisznek.

"Aki jót tesz a templom bejáratáig jut,. Aki szeret, bejut a szentélybe is"

 


A szeretet valóban gyógyít! S ez az állítás nem légből kapott, mert jómagam is többször megtapasztaltam. Az ellentétek, melyek a szeretethez más módon "kapcsolódnak", mint külső, vagy távolabbi folyamatok, történések, mint a természet csodája, a havas táj, a hófödte, égig érő hegyek. Igaz, fenséges látványt nyújtanak, de ha a vacogtató hidegben sokáig élvezzük az ugyan fenséges látványt, többé nem lesz lehetőségünk. Így, bár boldog, békét hozó érzésekkel töltenek el, mint egy édes, simogató érintés, biztonságot, megnyugvást nyújtó ölelés..., de ahogy érintés és érintés között is hatalmas különbségek húzódnak, az emberi szeretettel csínján kell bánni. Mert némely mosolyok mögött tépő fogak vicsorognak, mint ahogy a hamis ölelésekre kulcsolódó kezek bár még láthatatlanul, de borotvaéles kést szorongatnak. Így a valóságos szeretetben egyetlen egy érzelem van, ha egyáltalán meg lehet a szeretetet motiváló elsődleges és egyben utolsó érzést fogalmazni, s az a
szeretet. Az Alfa és Omega! Mindennek kezdete (vége), s a vége (a kezdete). E Végtelenség tölti ki, be, s átall a Szeretetet. Kívánom, hogy Isten őrizzen meg szeretetében! 

 

Isten hozott, hozzon!


Csak kényelmesen! Kérlek, ne kéresd magad!...

A lelked kertjében bátran festhetsz az éji égboltra is csillagokat, csillagvirágokat, akár át is festheted olyan színűre, amilyenre talán már megálmodtad ...


A "festéshez" nekiláthatsz Észak, Kelet, vagy Nyugat felől is, mert a szeretetlenségnek, és minden más öntörvényű törekvésnek köze nincs az "égtájakhoz", csakis az emberi számításhoz, tudatlansághoz, de leginkább az alaposan végig gondolt gonoszsághoz!


Az Úr az ecsetet a Te kezedbe is adta. Gazdálkodj a festékkel jóravaló beosztó "gazda"ként, az ecsettel pedig szíved öröme, lelkiismereted tisztasága, lelked békéje "szerint" fess!


  

A Lélek

"Rétek, hegyek, erdők, sodornak a felhők. Fenyők rejtekében sziklás meredélyen templomocska áll. Amikor betérek kigyúlnak a fények."

A akarat"A hegy csúcsán körbenézek. Lenyűgöző látvány fogad… Egy magaslatról látni vélek minden egyes ösvényt és utat. Mind felfelé vezet a hegytetőre, A most induló mégsem tudhatja előre. Mindenki biztonságosan halad, ha elvéti, magára sosem marad..."

"Valami fény sugárzott belőle. És egyszerre mindennek a színe megváltozott. A világ kitágult. Reggel örültem, hogy új napra ébredek. És nem volt határa semminek. Az emberek a világon, jó és szép volt valamennyi. És nem féltem többé semmitől." John Steinbeck

 

 

Áldás - Bless


"- Milyen színű a szomorúság? - kérdezte a csillag a cseresznyefát, és megbotlott egy felhőfoszlányban, amely gyorsan tovább szaladt. - Hallod? Azt kérdeztem, milyen színű a szomorúság?   

- Mint a tenger, amikor magához öleli a napot. Haragosan kék.

- Az álmoknak is van színe?

- Az álmoknak? Azok alkonyszínűek.- Milyen színű az öröm? - Fényes, kis barátom.

- És a magány?- A magány az ibolya színét viseli.

- Mennyire szépek ezek a színek! Küldök majd neked egy szivárványt, hogy magadra teríthesd, ha fázol.

A csillag behunyta a szemét, és a végtelennek támaszkodott. Egy ideig így maradt, hogy kipihenje magát.

- És a szeretet? Elfelejtettem megkérdezni, milyen színű a szeretet?

- Pont olyan, mint az Isten szeme - válaszolt a fa.

- Na és a szerelem? - A szerelem színe a telihold. - Vagy úgy. A szerelem színe megegyezik a holdéval! - mondta a csillag. Majd messze az űrbe bámult. És könnyezett..." Alkyoni Papadaki

„Az emberi szellem hasonlatos a lótuszvirághoz. Mint ahogy a lótusz a tavak és mocsarak iszapos fenekéről tör fel a víz felszínére, úgy sarjad ki az emberi szellem is az anyagi világ sötétjéből és úgy emelkedik föl a fény felé.

És miként a lótusz a vizek felszínén szétterjeszti leveleit, majd pedig a napfény hatására kibontakoztatja szépséges virágát, úgy bontakozik ki a szellemi mivoltát felismerő emberi lélek is a magasabb világok fényénél a magasabb rendű erők hatására.

De ehhez az szükséges, hogy - mint a lótusz - boldogan kitárjuk lelkünket a szellem napsugara előtt és hagyjuk, hogy a magasabb világokból szüntelenül leáradó fények érleljék bensőnket, miként a Nap sugarai a lótuszvirág szívét.


Mikor tehát úgy érezzük, hogy lábunk elmerül a föld sarában, emeljük fel lótusz-szellemünket a legmagasabbhoz, ami számunkra létezik. Lelkünk már-már összecsukódó szirmai újra erőt, színt és szépséget nyernek majd tőle.”  Reményik Sándor - A lótusz 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rendezvények

Megjegyzés

Múlt és jelen, fotók és életek

Létrehozó: Garden monk Jan 16, 2014 at 2:27pm. Utoljára frissítette: Garden monk Jan 16.

Erkölcstelenség, embertelenség - 2013.

Létrehozó: Garden monk Dec 25, 2013 at 4:13pm. Utoljára frissítette: Garden monk Dec 26, 2013.

Gyilkos pankráció

Létrehozó: Garden monk Dec 11, 2013 at 1:41pm. Utoljára frissítette: Garden monk Dec 11, 2013.

Caramel

Létrehozó: Garden monk Nov 29, 2013 at 2:44pm. Utoljára frissítette: Garden monk Nov 29, 2013.

Megtörtént ...

Létrehozó: Garden monk Júl 21, 2013 at 8:38pm. Utoljára frissítette: Garden monk Júl 21, 2013.

Az út vége előtt ...

Létrehozó: Garden monk Ápr 13, 2013 at 8:29pm. Utoljára frissítette: Garden monk Ápr 13, 2013.

Ősmagyar nyelv - Te érted amit beszélsz?

Létrehozó: Garden monk Márc 31, 2013 at 3:03pm. Utoljára frissítette: Garden monk Ápr 2, 2013.

Páradús gondolatok a lelked kertjéből

Létrehozó: Garden monk Szept 13, 2012 at 2:16pm. Utoljára frissítette: Garden monk Szept 13, 2012.

A komputer nem számol a szívvel ...

Létrehozó: Garden monk Szept 3, 2012 at 12:51am. Utoljára frissítette: Garden monk Szept 3, 2012.

A rozsdás lakat

Létrehozó: Garden monk Jún 18, 2012 at 10:04am. Utoljára frissítette: Garden monk Jún 26, 2012.

A 2010-ben hat éves Abbász

Létrehozó: Garden monk Márc 10, 2012 at 4:48pm. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 10, 2012.

2011. november 30. A rasszizmus egy újabb megközelítése

Létrehozó: Garden monk Nov 30, 2011 at 2:09pm. Utoljára frissítette: Garden monk Nov 30, 2011.

2011. november 19.

Létrehozó: Garden monk Nov 19, 2011 at 11:08pm. Utoljára frissítette: Garden monk Nov 20, 2011.

A pusztítás bombája * The bomb of destruction

Létrehozó: Garden monk Jún 27, 2011 at 2:29pm. Utoljára frissítette: Garden monk Aug 14, 2011.

Lélek dal - soul song

Létrehozó: Garden monk Ápr 6, 2011 at 1:39am. Utoljára frissítette: Garden monk Aug 14, 2011.

Talán - Maybe...

Létrehozó: Garden monk Ápr 3, 2011 at 11:56pm. Utoljára frissítette: Garden monk Aug 14, 2011.

Úgy, mint pasztorális

Létrehozó: Garden monk Márc 26, 2011 at 9:19pm. Utoljára frissítette: Garden monk Aug 14, 2011.

Az Örömóda - Ode to Joy

Létrehozó: Garden monk Márc 22, 2011 at 9:23pm. Utoljára frissítette: Garden monk Aug 14, 2011.

Fukushima

Létrehozó: Garden monk Márc 19, 2011 at 3:01am. Utoljára frissítette: Garden monk Aug 14, 2011.

Japán - Japanese

Létrehozó: Garden monk Márc 12, 2011 at 1:50am. Utoljára frissítette: Garden monk Aug 14, 2011.

Fórum

"A favágó fejszéje nyélnekvalót kért a fától. A fa megadta." - Gondolatok ...

Az anyagi világban lehullott virágszirmok mindig visszatérnek a halhatatlanság fájához ... Elmélkedések innen, az anyagi világból ...

1 beszélgetés

Bibliotheca

Bibliotheca

0 beszélgetés

Sokszínű emberiség

0 beszélgetés

Blogbejegyzések

Emlék

Szantisz hozzászólása; dátum: Március 14, 2014; idő: 9:07pm 0 Hozzászólások

van ott valaki?

Szantisz hozzászólása; dátum: Február 12, 2014; idő: 9:00am 2 Hozzászólások

Sövényen átvetett alma

Garden monk hozzászólása; dátum: Január 22, 2014; idő: 12:10pm 1 Hozzászólás

Uralkodj magadon!

Fülöp Sándor hozzászólása; dátum: Január 10, 2014; idő: 3:10am 1 Hozzászólás

Jókívánság

Fülöp Sándor hozzászólása; dátum: December 31, 2013; idő: 8:39pm 1 Hozzászólás

Várom a hajóm

Fülöp Sándor hozzászólása; dátum: December 20, 2013; idő: 12:05am 1 Hozzászólás

..különös találkozás..

Szantisz hozzászólása; dátum: Október 26, 2013; idő: 4:40pm 3 Hozzászólások

még egy folt

Szantisz hozzászólása; dátum: Október 13, 2013; idő: 3:00pm 1 Hozzászólás

idő

Szantisz hozzászólása; dátum: Szeptember 19, 2013; idő: 10:43pm 1 Hozzászólás

Kihajolni veszélyes

Fülöp Sándor hozzászólása; dátum: Augusztus 24, 2013; idő: 10:00pm 0 Hozzászólások

remény ablaka (részlet II.)

Szantisz hozzászólása; dátum: Augusztus 1, 2013; idő: 11:30am 2 Hozzászólások

remény ablaka(részlet)

Szantisz hozzászólása; dátum: Július 14, 2013; idő: 2:20pm 1 Hozzászólás

élet

Szantisz hozzászólása; dátum: Július 2, 2013; idő: 3:49pm 1 Hozzászólás

2013. Tavasz és Nyár!!!

Majoros Zoltánné hozzászólása; dátum: Június 24, 2013; idő: 8:16pm 1 Hozzászólás

Hálás szív

Szantisz hozzászólása; dátum: Június 13, 2013; idő: 9:48pm 1 Hozzászólás

angel garden

Garden monk hozzászólása; dátum: Június 5, 2013; idő: 3:57am 0 Hozzászólások

gondolatok

Szantisz hozzászólása; dátum: Május 6, 2013; idő: 2:51pm 0 Hozzászólások

Boldog Anyák Napját!

Garden monk hozzászólása; dátum: Május 5, 2013; idő: 4:30pm 1 Hozzászólás

Mottóim

Kerry hozzászólása; dátum: Április 28, 2013; idő: 10:48am 3 Hozzászólások

 
 
 

© 2014   Created by Garden monk.

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek