A dal titka


"Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.


És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek."

Babits Mihály: A második ének (1928)

Isten hozott a "Fui, quod es, quod eris sum A lelked kertjeben!

Szeretettel köszöntünk!

Hoztam neked édes álmokat,

mesés holdfény pillanatokat ...


Pajkos napsugarat, hajnalpírt,


szivárvány színeket,
ízeket, illatot,
áldást kértem, égi harmatot,

patak vizében csobogót ...
réti zöldet, hópihe világot
tengernyi szeretet-virágot ...

GardenM

Egy másik világ

Álmosan szendereg a világ világa
a nap sejtelmes mézédes fényében,
s amikor ébredsz, születik egy hajnal….
Mégis látod arcom a szürkületi fényben

Az égboltot egy égi festő feketére festi,
De néked ragyog még a délutáni nap
arcod látom fürödni e fényben,
Holdsugár járja táncát az enyémen

Majd elsimulnak a vizek hullámai, a
tavak, a vízmosások, folyók vizei ...,
álmosan alszik bennük a holdsugár.
S mikor a szavak is álmodni térnek
lelkemben készítek helyet néked …

GardenM

Végül, de nem utolsó sorban szeretettel ajánlom e szösszenetem

- anno szinten Vigi néven íródott -, mindazoknak, akik úgy a szerelemben, mint a hétköznapokban azt az örök, mégis leírhatatlan szépséget (…) keresik , s ha megtalálták híven őrzik, - mely manapság is, mint a régmúltban, ritka kincsnek számít. 

"Haladj bátran, egyre mélyebben az erdők közé. A fák alatt, itt-ott még láthatod a harmatot, ahogy megcsillan a fűszálak hegyén. Jusson eszedbe, hogy angyalok könnye az. Angyaloké, akik sokat sírnak még ma is, mert annyi sok embernek marad zárva a szíve a szép előtt. De miattad nem sírnak már. Mosolyognak, amikor jönni látnak. “ Erdők könyve, Mese az erdőről

"Mikor az éj leszáll s a csillagok feljőnek, mikor a világ szavai elhalnak, elkezd beszélni a természet, akkor a végtelen mindenség megnyílik s az ember lelke lát.” Jókai Mór

Csodák világa.

"Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet. "Mese az erdőről c. fejezet

"Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.”  Wass Albert 

"A világon a legszebb dolgok a törékeny üvegek és a rövid életű hópelyhek a tenyereden. Ahogyan felvillannak a szikrák a kihunyó tábortűzben, amelyre már nincs kedved még egy ágat rádobni - mindennek megvan a szabott ideje. Ahogyan elered az első tavaszi zápor, ahogyan felragyog a szivárvány a föld fölött, ahogyan elválik az ágtól a lehulló levél, végighasítja az eget a villám cikcakkja. Ha akarod, mindenütt, minden órában, minden percben megtalálod a szépséget."

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

 
 
 

A kert egy lelki arborétum. Hierarchiától, pozíciótól, faji-nemzeti hovatartozástól, vallási és más fanatizmustól független. Egy Az Isten!

Profilkártya

Betöltés...

"A belső világosságot nem gyufával gyújtják."

"Ha valaki egy csöppnyi szeretetet és jó szívet, egy csipetnyi világosságot és igazságismeretet adott a világnak, élete nem volt hiábavaló."

A Misszio

A Szeretet Misszió

Az Élet kenyere a szeretet.

"Aki szolgál, az kész az odaadásra, aki szeret, az odaadja magát, aki áldoz, magából ad a másiknak, és ezt a másik el tudja fogadni."

Annak idején Teréz anya hatalmas, megingathatatlan hittel elindult egy olyan úton, melyen kevesen járnak. Ez az út elvitte őt, s a misszió majdani nővéreit egy olyan környezetbe, ahová az emberek többsége nem szívesen menne...


Az emberek nagy hányada viszolyogva akarna hozzáérni, ha egyáltalán megtenné egy viseltes, rongyos öltözetű, ki tudja mióta nem tisztálkodó embertársához. Többnyire a kellemes illatokhoz, szép megjelenésű ember látványához vagyunk szokva. S ami nem ilyen, csak a távolságot gazdagítja… 

A Misszió a szeretet égisze alatt született, s szolgál. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha megajándékozhattunk felnőtteket, gyermekeket minden időben. (Egyedileg  készített INGYEN képeken idézetekversek minden alkalomra, s persze otthonédes otthon elemózsia).

Azonbans szomorúan tapasztaljuk, hogy van, aki  elutasítja a szeretetteljes közeledést (vallásos meggyőződés, tudatlansag, stb… ). Meggyőződésem, hogy  aki igy tesz, meg nem eleg éhes…!

Segíteni számtalan formában lehet. Hiszen a  barátainkat is megkínáljuk, ha  mással nem, egy öleléssel … 

A Misszió létszáma:

Jelenleg három aktív fővel számolhatunk, s ismeretlenül mindazokkal, akikhez valamilyen módon eljutott hírünk, kérésünk, s élve a lehetőséggel, a maguk módján ők is támogatják missziós szolgálatunkat. 

A Szeretet Misszió önfinanszírozó kezdeményezés. 


Úgy tartják, hogy az idő pénz. Anyagi világunkban szinte mindennek pénzügyi vonzata van. A képeket mindennek ellenére jómagam készítem ("Fui, quod es, quod eris sum” A lelked kertje, garden monk) -
mindennemű ellenszolgáltatás nélkül.

Pénzbeni támogatásra semmilyen formában nem számítunk! A misszió tagjai (szolgáló testvérek) abból kínálnak, gazdálkodnak, amijük van.

A Misszióban közreműködők (szolgáló testvérek) egymásrautaltságban szolgálnak. Mit jelent ez?
- … Ha nincs kenyér, hiába van vaj, nem tudjuk a vajat mire kenni. Ha van kenyér, de vaj híján vagyunk, a kenyér üresen marad. Amink van, összefonjuk, mint egy virágfüzért … 

Tisztelettel kérem, ha bárki együttérzését, rokonszenvét szeretné kifejezésre juttatni, a MISSZIÓNAK címezze. 

Köszönöm.  

Isten áldjon!

Levelezési cím

garden.soul.garden.monk@gmail.com

Lelkiség

"A lelkiség történetében létezik magasból építkező, és létezik mélyből forrásozó lelkiség. A magasból építkező lelkiség eszményképeknek akar megfelelni. A mélyből forrásozó lelkiség azt jelenti, hogy Isten nemcsak a Bibliában és egyháza által szól hozzánk, hanem önmagunkon, gondolatainkon és érzelmeinken, testünkön és álmainkon, sőt sebzettségünkön és vélt gyengeségeinken át is.

Az igazi ima a szerzetesek szerint nyomorúságunk mélyéből száll fel, nem pedig erényeinkből. A mélyből forrásozó lelkiség az alázatosság útja.”  Bences lelkiseg

Napi gondolaés egy kép a kertbol

Reményik Sándor: A lótusz

"… Az emberi szellem hasonlatos a lótuszvirághoz.

Mint ahogy a lótusz a tavak és mocsarak iszapos fenekéről tör fel a víz felszínére, úgy sarjad ki az emberi szellem is az anyagi világ sötétjéből és úgy emelkedik föl a fény felé.
És miként a lótusz a vizek felszínén szétterjeszti leveleit, majd pedig a napfény hatására kibontakoztatja szépséges virágát, úgy bontakozik ki a szellemi mivoltát felismerő emberi lélek is a magasabb világok fényénél a magasabb rendű erők hatására.
De ehhez az szükséges, hogy - mint a lótusz - boldogan kitárjuk lelkünket a szellem napsugara előtt és hagyjuk, hogy a magasabb világokból szüntelenül leáradó fények érleljék bensőnket, miként a Nap sugarai a lótuszvirág szívét.
Mikor tehát úgy érezzük, hogy lábunk elmerül a föld sarában, emeljük fel lótusz-szellemünket a legmagasabbhoz, ami számunkra létezik. Lelkünk már-már összecsukódó szirmai újra erőt, színt és szépséget nyernek majd tőle. …"

 

"Az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg: egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik... és ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben.

A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket."
Antoine de Saint-Exupéry


"A boldogtalanság egyik kulcsa a tucatnyi elvárás. Elvárások a világ, és mások felé. A fejekben megszülető "ilyennek vagy olyannak kellene lenni" mondatok... elvárt érzések, tettek... mert míg az elvárt dolgokat hiányolod, addig észre sem veszed az apró, de hatalmas csodákat, amit a világ és mások nyújtanak feléd... ne várd el, hogy süssön a nap, ne essen az eső."
Hozleiter Fanny


"A hegyek, a folyók, az erdők, a virágok, a szeretett személy - ezek az élet igazi csodái. De ha megengedjük magunknak, hogy elvesszünk a múlt szenvedéseiben vagy a jövő miatt érzett félelmekben és aggodalmakban, nem leszünk képesek itt és most észrevenni ezeket a csodákat."
Nhat Hanh Thich

"Képzeljük el, hogy kicsiny követ dobunk egy csendes tó vizébe, és az hullámfodrokat kelt. Aztán egy idő után, amikor a hullámok elülnek, újabb követ dobunk a vízbe. Pontosan ez történik, amikor a tiszta csend mezőjébe lépünk és szándékainkat bevisszük oda. Ebben a csendben még a leggyengébb óhaj is hullámokat kelt. (...) Ha azonban az ember nem tapasztalja meg a csendet a tudatában, viharos tenger lesz a gondolatvilága. Ebbe a kavargásba nem kavicsot, hanem akár egész épületet belehajíthat, akkor sem történik észrevehető változás.” Deepak Chopra

"Sokféle erő van az emberek között, sokféleképpen ölik egymást az emberek. Nem elég szeretni, lelkem. A szeretet tud nagy önzés is lenni. Alázatosan kell szeretni, hittel. Az egész életnek akkor van csak értelme, ha igazi hit van benne. Isten a szeretetet adta az embereknek, hogy elbírják egymást és a világot."  Marai Sandor

Blogbejegyzések

rabság

Szantisz hozzászólása; dátum: Május 22, 2015; idő: 1:07pm 0 Hozzászólások

mert Isten igéje gyönyörű

Szantisz hozzászólása; dátum: Május 17, 2015; idő: 2:20pm 1 Hozzászólás

forever

Jean Francois Andre hozzászólása; dátum: Április 14, 2015; idő: 12:44pm 1 Hozzászólás

Gondolj csak bele

Garden monk hozzászólása; dátum: Április 9, 2015; idő: 8:40am 0 Hozzászólások

kimondhatatlan

Szantisz hozzászólása; dátum: Április 3, 2015; idő: 2:51pm 0 Hozzászólások

Fórum

A favágó fejszéje

Garden monk kezdeményezte "A favágó fejszéje nyélnekvalót kért a fától. A fa megadta." - Gondolatok ... helyen. Utolsó válasz Garden monk szombaton által. 5 Válasz

“ … Leveti a világ végtelenségének álarcát azok előtt, akik szeretik.Kicsi lesz, mint egy dal, mint az örökkévalóság egyetlen csókja…"irja gondolatait Rabindranath Tagore az Eltevedt madarak c. daloskoltemenyeben … S folytatta a 73. szakaszban:"A…Folytatás

Utolsó aktivitás

Garden monk fotókat posztolt
18 órája
Szantisz kommentet írt Szantisz videójához
Bélyegkép

Szól a Dal

"csak az idő.. ezért hoztam, mert benne van az idő..."
tegnap
Szantisz videót posztolt

Horváth Charlie-Nézz az ég felé dalszöveg

Nézz az ég felé dalszöveg. Készitette CeasaRRR
tegnap
Garden monk hozzászólt Garden monk A favágó fejszéje témájú fórumához
"Igen, meghato is a tortenet, es szamomra kulonleges is. Nem tudom mas atelt-e mar hasonlot, kiss,…"
szombat

GloriaTV

Betöltés... Hírcsatorna betöltése

© 2015   Created by Garden monk.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek