Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm. 8.31) … annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt. 1.23)

A könyvekben keressük Istent, az imádságban megtaláljuk Őt!

Pio atya

A Lelked Kertje szimbolikus kepe.

JN 21,15–19

„ … más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod” (18). Elhangzott háromszor a kérdés: Péter, szeretsz-e engem? 

Elhangzott három felelet: Uram, te tudod, hogy szeretlek. Elhangzott három biztatás is: őrizd, legeltesd a bárányaimat. 

… Tudod is, akarod is, vagy nem tudod, illetve fel sem merul benned, hogy valami ilyesmin elgondolkodj, es/vagy ugy elsz, mint azok, akik hosszu sivatagi utjuk soran delibabot veltek latni …? 

  

 

2012. Karácsony

lelked kertje karácsony


2013. évi ingyenes Karácsonyi Üdvözlőkártyák

fui.quod.es.quod.eris.sum.a.lelked.kertje.karacsony11.zip

fui.quod.es.quod.eris.sum.a.lelked.kertje.karacsony18.zip

fui.quod.es.quod.eris.sum.a.lelked.kertje.karacsony0d.zip


Free Christmas Greetings Cards 2013.

christmas.greeting05.zip

A Lelked Kertjében minden nap Karácsony van.

Embernek lenni

"Ez a világ gyűlöli a szeretetet, mert az gyengéd, alázatos, megbocsátó és bölcs. A világ pedig erőszakos, öntelt, a másikon átgázoló, képtelen megbocsátani és ostoba. Győzni akar és nem veszíteni. Kapni akar és nem adni. Inkább gyűlöl, mint szeret." 

"És érezzék egy kézfogásról rólad, 
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy, 
s egy tekintetük elhitesse véled: 
szép dolgokért élsz - és érdemes élned." Váci Mihály 

"Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek - ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek."

Howard Arnold Walter

"Amit e világon a szegényért tettél, abból a mennyekben számodra áldás kél`

"Valamikor gyermekeket hívtam be a kertembe, s megengedtem nekik, hogy a fa alatt fekvő gyümölcsből annyit egyenek, amennyit csak akarnak, de meg tiltottam nekik, hogy valamit zsebre dugjanak vagy elvigyenek. Egy fiú azonban oly álnok volt, ugyanis néhányat legszebb almáin közül a sövényen keresztül dobott, utóbb meg felszedte őket.

A fiú mindenesetre rosszul cselekedett és soha többé nem bocsátottam be kertembe. Azonban mint a méh a mérges virágból is mézet szí, úgy én is ezen rossz cselekedetből valami jót tanultam.

Nézd, ez jutott eszembe: mi emberek e földön épp úgy cselekedhetünk, mint a gyerekek a kertben. Szabad ugyan e világ javait használnunk, de magunkkal vinnünk nem szabad őket. De amit abból a szegényeknek adunk, azt mintegy a kertsövényen keresztül dobjuk, és egyszer a kertsövényen túl - az örökkévalóságban - megint hasznunkra fordíthatjuk." (részlet)

Amit e világon a szegényért tettél, abból a mennyekben számodra áldás kél. Pio atya

"Megmondom a titkát, édesem a dalnak

Önmagát hallgatja, aki dalra

hallgat

Mindenik embernek a lelkében

davan,

és a saját lelkét hallja minden

dalban. 

És akinek szép a lelkében az

ének

az hallja a mások énekét is

 szépnek.

Babits Mihály -  Az ifjú király;

III. rész: A vihar

 

 


 


" God is in my heart,"

"Isten a szívemben van." 

Valoban szentek

 


"Aki csupán az emberek kedvéért, a külcsín miatt cselekszik jót, ne számítson mennyei jutalomra. *

Páduai Szent Antal.

Paduai Szent Antal imakönyv

PDF


Szent Antal  legnagyobb ajándéka számunkra: Krisztus-követő élete. Mosolyogva költözött át a mennyei hazába, hogy találkozzon azzal a Jézussal, akit egész életében hirdetett.

Minden keddi napon Szent Antal szobra előtt gyertyák fénylenek, mert keddi napon adta vissza szívét Teremtőjének. Sírja a padovai Szent Antal bazilikában található.

HI* ."Keressétek az Urat szívetek egyszerűségében."  - tanít a Bölcsesség Könyve, a Zsoltárban pedig ez áll

:"Uram nincs már büszkeség szívemben., elbizakodva nem nézek fölfelé. Nem töprengek vakmerő dolgokon, erőmön felüli csodás dolgokon.  Bizony, alázatos a szívem., kevélység nem lakik benne.  Mint anyja ölén a gyermek,  úgy pihen lelkem Istenben."  130. Zsolt. 


Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
Máté 6:21

Minden Nap egy Ajándék!


Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be.
Matthew 6.21

Every Day is a Gift!

   

A hit szeretet által működik. "Aki nem szeret nem ismerte meg Istent, mert az Isten a szeretet.” I.János

 

A szeretet, ami lehetővé teszi, hogy áldásainkat, boldogságunkat megosszuk másokkal! Mert a szeretet valóban egy örökkévaló ihlet (lelki, szellemi) Áldás!

Ezért azt kívánom, hogy szívedben mindig leljen otthonra  a Szeretet, az együttérzés, megbocsátás, és a béke áldott testvérisége. Isten áldjon és őrizzen meg téged!

 

Profilkártya

Betöltés...

 

♥ Áldjon meg téged az Úr, 

és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!♥ Az Ároni Áldás (Mózes 6,24-26:)


♥ The Lord bless you and keep you; the Lord make His face shine upon youand be gracious to you;the Lord turn His face toward youand give you peace" ♥ The Aaronic Blessing (Moses 6:24–26) 

 

   

     Laudetur Jesus Christus!

 

Jézus mondta: "Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." Lk 6.36Jézus arra kért minket, hogy legyünk irgalmasak! "Boldogok az irgalmasok, mert irgalmat nyernek."Máté 5.7.

"Egy ember által írt üzenet: Isten egyedül akkor szereti az embert, ha az ember szereti Istent. Egy Isten által írt üzenet: Az embert Isten feltétel nélkül szereti."  Sri Chinmoy 

 

clock.the.garden.of.your.soul.rm.zip

 

Jesus has given us a command: "Be merciful, just as your Heavenly Father is merciful." * Be merciful just as your Father is merciful" Luke 6:36 

Jesus has asked us to be merciful... "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Matthew 5:7 

szent_ferenc_imaja.pdf

PDF

Assisi Szent Ferenc: Imádság

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZRsntxtLfyc

*English language*

 

 

 

 

   „Ne féljetek, én vagyok. 

wordpress visitor counter

Hare Krishna!

  

 

Az Om a valóság, az OM az igazság. Az OM a tiszta tudat, minden bölcs és jogi meditációjának központja. Az ősi rezgés.  Az OM felszabadulás, a  tökéletesség.  Az Om az isteni.  Az Om a végső erő, mely megalkotja és fenntartja a világegyetemet. 

Jai Shri Krishna 

 

 

 

Tisztelettel leborulok az OM előtt és neki ajánlom az életem. 

  

Om Guru Brahmá

Guru Vishnu

Guru r Devo

Mahesvarah

Gurur Sáksát Parabrahma

Tasmai Sri Gurave Namah.

 

 

Ez a mantra azt jelenti, hogy a Legfelsőbb Lény a Parabrahma. Mindenek Önvalója jelen van minden lényben.  Ő ölti fel Brahmá formáját, hogy megteremtse a világot. Ő a Mindenható nyilvánul meg Vishnu a Világegyetem védelmezője és fenntartója alakjában, s születik emberként, hogy megmentse az ember dharmát. S végül ismét csak Ő az, aki felveszi Mahesvara (Shiva), a felszabadító alakját, aki végül ismét önmagába olvasztja a kozmoszt. …”  Lila Amrit 

 


"Én mindenkivel szemben egyenlő vagyok: senkire sem
irigykedem, és olyan sincs, akivel pártoskodnék. De aki
odaadással szolgál Engem, az Bennem van, a barátja vagyok, s
Nekem is barátom ő." Bh. 9.29

"Én vagyok a szertartás, az áldozat, az ősatyáknak szóló
áldozás, a gyógyító fű és a transzcendentális mantra. Én
vagyok a vaj, a tűz és a felajánlás.

 

Én vagyok az univerzum atyja, az anya, a fenntartó és az
ősatya. Én vagyok a tudás tárgya, a tisztító és az om
szótag. A Rg, Sama és Yajur szintén Én vagyok.

 

Én vagyok a cél, a fenntartó, az úr, a tanú, a hajlék, a menedék és a legkedvesebb barát. Én vagyok a teremtés és a megsemmisülés, mindennek alapja, a nyugvóhely és az örök mag.

Óh, Arjuna, Én adom a hőt, s Én irányítom az esőt és a
szárazságot. Én vagyok a halhatatlanság megszemélyesítője is; a létezők és a nemlétezők egyaránt Bennem vannak."

Bg. 16-19

 

 

Uram, kérlek, foglalj le odaadó 

szolgálatodban!

 

 

  

"A tudatlannal könnyen

megegyezel,

a nagy tudásúval még

könnyebben.

A csekély tudásuktól

megkótyagosodottat

viszont magBrahma

sem tudja meggyözni."

 

 

PDF
Krishnát 
képviselve
A menedék
nyújtás
alapelvei


         

     

        

         

          Szeretetpillanatok

          Harmatcseppek

Képzeld el: egy harmatcsepp hajnalban lehull a földre, mezőkre, rétekre, fákra, virágokra... majd a nap melege felszárítja. 
Nincs idő, és lehetőség sem, hogy bárki (bármi) kárt tegyen benne... Sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben ... Minden harmatcsepp tisztán érkezik, és tisztán "tér" vissza Istenhez. Ilyen a szeretet is.. Tiszta és őszinte.

      A lélek csendje ...

Amikor a Nap elköszön, hogy máshol is melegítse a világ szívét  Ráteríti sötét palástját égre, földre az éj, s abban az áldott pillanatban meghalljuk a csendet. Holdmosoly ragyog minden vizekben ..,   Csend békéje bőséggel ontja nektárcseppjeit, fájdalom, s bánat is egymásra tekint..., a szenvedő világra... Alázatos szeretetben örömködik a világ ... Ha csak egy éjjelen is át … GardenM

   

Gloria tv

Betöltés... Hírcsatorna betöltése

Rólunk

Garden monk létrehozta ezt a Ning hálózatot.
Szeretet üzenetekkel mindenki szívéhez
 
Pillanataink szeretetéről (megbecsüléséről), szeretetben megélt pillanatainkról, s nem utolsó sorban ez év novemberében útjára indult 
missziónkról 
szeretnék néhány gondolatot megtisztelő figyelmedbe ajánlani. 
 
Nekünk nincs varázspálcánk, így a világot sem tehetjük jobbá, de a szeretet igen. 
 
Kalkuttai Boldog Teréz, Teréz anya sok évvel ezelőtt felismerte: "A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani….” 
 
Missziónkról:
 
Ez év novemberében indítottuk útjára nemes cél felé -
- az emberek szívéhez - 
szeretet missziónkat. 
 
Fonjuk a szeretet virágait koszorúba együtt! 
S hogy mi adja számunkra a Szeretet Missziónk életben tartásához az erőt, a kitartást?  . . . Kórházi ágyak csendességéből könnyesen simogató tekintetek … , s hogy legyen lehetőségünk minél több embertársunkhoz eljutni (missziónk alázatos felajánlásait eljuttatni), hol ritka vendég  a gondoskodó szeretet. 
 
 
Tájékoztató (információ - nyomtatható is) missziónkról:
 

 
Isten Áldását kérve, 
köszönöm a megtisztelő figyelmed, segítő szándékod!
GM
Website:
 

A lelked kertje

                      

A kert egy lelki arborétum. Hierarchiától, pozíciótól, faji-nemzeti hovatartozástól, vallási és más fanatizmustól független. Egy Az Isten!

 

 

"Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat. Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet... Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam... S mindegyik botlás után állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. Akkor mondhatod, hogy ismersz!".

 

“Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy tovább adni azokat, akkor azok birtokolnak téged. Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod eltűnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed. Tartsd szabadon és örökre a tiéd marad.” (Buddha)

"Izraelben van egy panaszfal. A siratófal. (...)

Nincs szívszorítóbb látvány, mint amikor valaki a kövekkel beszél. A kövektől kér. A köveknek sírja el a bánatát. 

Meg mindig jobb, mintha egy embernek mondaná, mert mi, mai emberek, érzéketlenebbek vagyunk, mint a kövek."

 

In nomine Dei

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. (1Kor 12,30–13,13)

 

  

 

     "Az ég és a föld elmúlnak,

           de aén beszédeim

             semmiképpen el

              nem múlnak. *

                    Lk 21,3

  

Vannak, és lesznek, akik bántanak, elhagynak, fájdalmat okoznak,és bizonyára mély sebet ejtenek a szívedben. De egy napon a "megvilágosodás, tudatosság" fénye nélkül is is tisztán felismered, hogy az anyagi világban mindent az érzések uralnak, és a földi szeretet csupán azért "szeretet", mert itt e Földön e nevet "viseli".

Mert miféle teremtény akii elárulja, megnyomorítja, feláldozza egy másik teremtmény életét csak azért hogy a sajátján könnyítsen, s egy lábhosszal előrébb jusson..

Történjék bármi, te mégis azon munkálkodsz, hogy teljes szívedből, elmédtől, lelkedből őszintén szeress.

Vannak, akik a szakadék széléig üldöznek, a mélybe kívánnak taszítani, s talán utánad sem pillantanának..,  Így, ha a szörnyű esést túlélnéd rádöbbennél,  hogy csakis Istenben bízhatsz,  s megértenéd, hogy az idők folytán keletkezett sebeid végtelen szeretetével Ő gyógyította. 
De történjék bármi, bármilyen elviselhetetlen történés, mégis azon fáradozol, hogy teljes szívedből, elmédből, lelkedből őszintén szeress. 

Vannak, akik egyik pillanatban még melletted vannak, de egy másikban már nem, mert visszatértek az Örök Hazába Istenhez, az Atyához, Aki a Te Atyád is, és a te szíved vigasztalhatatlan végzik.De mikor végre enyhülnek fájdalmad, egy lágy hívó hang arra buzdít, indulj lelked szentélyéhez...
Az út mentén a matuzsálemi fák egyszerre rügyeznek, virágoznak, teremnek, s egy időben hullatják lombkoronájuk egy utolsó sóhajjal az elmúlásba, hogy onnan egy új hajnalon újjászülethessenek.

S akkor minden féltve őrzött illatod, érintésed, gondolatod, szavad , emléked, - a ki nem mondottakat is - könnyek között megbékélve helyezed lelked szentélyéhez.
Mert Minden Istentől származik, s hozzá tér vissza. Így nincs olyan, ami elveszhetne. Mégis elkísér mindenkit, mint ahogy téged is születésed pillanatától az utolsóig az örök való, egyetlen, mindent átható SZERETET, mert csak a SZERETET képes enyhíteni a szenvedést, és nagyobbítani a legnagyobb boldogságot. Lelked kertje -GM

Szeresd felebarátodat, mint magadat! Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat." (Márk evangéliuma 12:28b-31)

 

 A szabad döntés jogán

Nagyon sok ember, nagyon sok embernek elveszi az élethez, mosolyhoz, az önvalóhoz, a fizikai-lelki boldogsághoz való elvitathatatlan jogát.  

Imádkozunk mindazokért, akik úttalan utakon járva a szeretetlenségben lelik örömük.  

Kérlek, gondolja arra is,  hogy vannak, akik szomjasan várnak a te mosolyodra, de figyelmesnek igazán neked kellene lenned, mert ugyan az emlékek sokszínű palettáját a mosoly is gazdagíthatja, de ha nem készteted szíved  izmait ismétlésre, csakis emlék marad!  Gardenm

~Áraszd magad körül a szeretetet! A szeretet melegét. Akkor is, ha nem jár arra senki. Legalább te melegben vagy, ebben a jéghideg, közönyös világban. Akkor is, ha ez a meleg csak belőled sugárzik. Talán odajönnek köréd. ~ Muller P.

~Egy gyermek születésekor látjuk, hogy egy hús-vér emberke kiharcolja magát az anyaölből, de hogy honnan jött, nem tudjuk. Fogalmunk sincs. Ma már ezt nem is kérdezzük. Meggyőzött minket a tudomány, hogy két öntudatlan sejt addig osztódott, míg egy ember lett belőlük. Amikor pedig meghal, látjuk, hogy itt hagyja a szánalmasan elaggott testét - de hogy hová ment, nem tudjuk. A mai ember úgy néz a halottra, mint egy autóra, mely nem működik már; a nagypapa olyan, mint egy öreg Trabant: leállt, mert nem lehet már hozzá alkatrészt kapni. Csodálkozol, hogy ilyen szemlélettel az életünk értelmetlen, a lelkünk szorongó és a szívünk boldogtalan?~ Muller P."Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok..."

Isten őrizzen meg téged!

 

 

"and be ye kind one to another, tenderhearted..."

God keep you always! ¦
   

         A nemes szívröl - 

pillangós szárnyú gondolatok ...

A nemes szívű mindenkivel szépen bánik, mindenkihez szépen szól. Az alantas, bár neki is van szíve kihasználja, megalázza, megkárosítja a nála  „gyengébbet”. Így a hatalmaskodásban jeleskedők, az önhitt, dölyfös, gőgös emberek nem csak mások kárára, de önmaguk kárára is élettelen életet élnek.

Ez az a tragikus másság, ami a nemes és az alantas ember között örök időktől áthidalhatatlan!  GardenM

Az igazi szeretet

Bármerre nézel - kicsire,

nagyra, hatalmasra,
valójában minden "egyforma",
Korlátaidtól látsz másságot,
létezőkre is mázolt hamisságot. 

Nincs oly távolság, és mélység,
szellők szárnyán szálló
égig vágyó kékség,
mely szeretet nélkül megtalálná, s
elérhetné célját...

Szeretet nélkül nem nő más,
csak a távolság… GardenM

 

Csillaghajós vagyok.

Csillagért jöttem, hogy oda is vigyek fényt, ahol sötétség van...
Bárhová mész,  kísérik az utad végtelenig érő fénylő csillagok
S amott a tó vizén, mint milliónyi szentjánosbogár, orcádon ragyog… GardenM

Hiszem

"Hiszem, hogy a szeretet mindenre képes,

Hiszem, hogy az igaz szó védelmez,

Hiszem, hogy a bizalom sosem fárad,

Hiszem, hogy az ősi szavak megtalálnak.

Hiszem, hogy az élet forrása mindennek áldása!"

Ha vannak különbségek ... "szeretek különbséget tenni vallás és  hit között .." - így is elmélkedünk., mert hallhatunk szavakat, kifejező, önkifejező kifejezésmódokat, szlengeket, és nem utolsó sorban valódi értelmekre irányuló belsőből kifelé irányuló gondolatokat, cselekedeteket, és csakis kintről szétterülő gondolatokat és cselekedeteket is...

A szív valós, tiszta sugallatai, és az anyagi vágyak különbözőségeiről gondolkodom, az un. alapértékekről is, s egyéb befolyásoló tényezőkről, a csendes csendességről, ami nem kongva "üres" ... (a szótlan, hangtalan gondolatoknak sincs köze az ürességhez , mert van-e teljesen üres:? …). GardenM

"Az emberek új fegyvereket fejlesztettek ki és egyre újabb módokat találtak ki arra, hogy ártsanak egymásnak. De nemcsak egymásnak ártanak. Manapság sokkal több szenvedést okozunk az összes többi lénynek e világban. Mindennek ártunk: a levegőnek, a víznek, a fűnek és a fának is. Egész erdőségeket vágunk ki és mind több zöld övezetet tüntetünk el. Szennyezzük a vizeket, a légkört a talajt. Az emberek folyton azt mondják, hogy szabadságot akarnak, de a valóságban ők az első számú diktátorok a földön." Seung Sahn: A zen iránytűje * (a zen nem vallás!).

Szeretettel köszöntelek! 

A pillanatnak van ezernyi csodája - akkor is, ha éppen villámok, s mennydörgés érkezik felénk, mert valahol máshol süt a nap, béke, s szélcsend van. Nem is szólva arról, hogy a mennydörgés, és villámok megélése is egy  csoda a számtalan csoda közül, mert aki megéli azért éli meg, mert él. Így aztán nekünk kell eldöntenünk, hogy örülünk-e az esőnek, vagy morgolódunk magunkban, valahogy így: ~ a csuda vigye el, már megint esik ...~ Hát nem így van ...?

A hit és az elfogadás... A hitem segít legyőzni minden földi akadályt, mert tudom, hogy Isten velem, mellettem. Tudom, hogy az akadályokat, megpróbáltatásokat, félelmeket, szenvedést nem Isten küldte hozzám. E történések mindig valamilyen ember alakította irányból érkeznek.  Viszont gondolkodásom szerint úgy vélem, az is megállja a helyét, hogy a természeti katasztrófák kialakulásában nem kevés szerepet játszik a folyamatos emberi beavatkozás. Így ellenkező esetben a természetből érkező megpróbáltatás sem lenne oly gyakori - gondolom én ... 

Sokszor gondolkodom a felől is, ha csak a természettel lennék szoros kapcsolatban, s hatalmas távolságokra élnek ember lakta településektől, vajon kivel, mivel érintkeznék?  ~~ Istennel, a szeretettel, a természettel, s a természetben élőkkel.  Szerencsével semmiféle emberi nem érne el hozzám (kivételek azért még így is vannak, mint pl. a nukleáris létesítmények meghibásodásai ...). Kimaradna a létezésemből ami emberi értelemben gondolt jó, és rossz.  Én magam lennék Isten áldásában a jó, és a rossz műhelyének egyedüli dolgozója, s ilyen formán szabadon eldönthetném, hogy melyik ~műhelyben kívánok dolgozni~. A boldogságom tisztán, érintetlenül ott lebegne előttem. Futnom sem kellene utána, s nem boldogság pótlékokat keresve kalitkába zárnom, mint egy madarat ... 

Azonban visszatérve az ember által létrehozott társadalmi formákhoz a szeretet, a megértés, a mindenoldalú támogatás, a lelkiség  elmondható, hogy többnyire zártan él, valahogy úgy, ahogy egy régi mondás szerint ~~ egy családban az asszony, az anya őrzi az otthon tűzhelyének parazsát, hogy ki ne aludjék, mert újra éleszteni mar nem lehet. E tűz belülről is kihunyhat, de kívülről is mindörökre. Mi emberek számtalan kapcsolatot létesítünk, s e kapcsolatokban új tüzeket is élesztünk, és sok tüzet szinte lábbal tiprunk a semmibe... így aztán úgy gondolom, minden tűzrakás, sőt már a rőzsehordás előtt érdemes lenne példának okán a delphoi jósda gondolatait megszívlelni:

"Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat,
ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet,
ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat,
ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és
ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat." 

GardenM

Megpihenve ... 

S most jó Vándor,döntsd el,

kertbemegpihensz-e,

vagy tovább viszen utad....

csillogó  gyöngyöket gyűjtesz,

világi hívságokat hajszolsz,

vagy mégis szellemi igazságokat kutatsz … GardenM

 


 Isten hozott a ~lelked kertjében~!

Kitárom szívem ablakát, ajtaját -,

küszöbére hálaimát hintek ...

s hogy meg ne botolj "benne" -,

szeretet fogadja minden lépted.

"A kezet csak megfogni szabad, elereszteni vétek, eldobni átok! Egymásba fonódó kezek tartják össze a világot!"

A kertész

"A reggeli órákban a kertész kiment, hogy gondozza kertjét. Az egyik ribizli bokornak túlságosan nagyra nőttek az ágai és félt, hogy nem fog termést hozni ezért visszametszette őket. Ahogy visszavágta ágait, a végénél nedves lett, olyan mintha sírna a bokor. A kertész úgy érezte mintha beszélne hozzá és ezt mondaná:

„Ó, kertészem hogy tehetsz ilyet velem? Azt gondoltam, hogy a barátom vagy, aki szeretettel gondot visel rólam, mióta csak elültettél. Nem látod, milyen szépen fejlődök? Már majdnem fele akkorára nőttem, mint a kerítés melletti fák és nemsokára olyan nagy lehetek, mint ők. De te most levágtad ágaim és szépséges leveleim odalettek. Csalódott és keserű vagyok, hogy így bánsz velem...„

Erre a kertész szelíd, szeretetteljes hangon így felelt:

„Kérlek, ne sírj! Szükséges volt megmetszeni téged. Nem azért ültettelek, hogy nagyra nőj és árnyékot adjál, hanem, hogy termést hozzál. A fák, a kerítés mellett hiába nagyok, de nem képesek termést hozni, ellenben veled. Ha nem vágom vissza ágaidat, akkor minden erőd elmegy arra, hogy nagyobbra nőj, de akkor nem lennél képes termést hozni. Ne aggódj, egy napon hálás leszel azért, amit tettem. Lehet, hogy most még nem érted de bízz bennem és javadra lesz. Nagyon hálás leszel amikor meglátod a termésedet!”

Az évek során a kertésznek egyre több kertre kellett ügyelnie. Arról álmodozott, hogy egy napon rábízzák az egyik arborétum gondozását. Úgy tűnt, hogy álma megvalósul, de végül - nem tudni milyen okból - egy másik kertész kapta meg az állást, akinek fele annyi tapasztalata sem volt mint neki. A kertész nagyon elszomorodott és Istenhez kiáltott:

„Istenem, hogyan tehetted ezt velem? Hosszú évek munkája és fáradozása, erre egy ilyen ember kapja meg ezt az állást. Azt hittem, hogy segítségemre leszel és támogatsz, hogy előrébb jussak és pont a cél előtt teszed ezt? Miért vagy ilyen kegyetlen, mivel érdemeltem ki?”

Isten gyöngéd hangon így felelt: „A te életedben Én vagyok a kertész!”

Ekkor a kertésznek eszébe jutott, hogy évekkel ezelőtt, ő mit mondott a bokornak…"

Sokszor van az, hogy az ember úgy érzi, megrekedt az élete. De Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ő még a legrosszabb dolgot is a javunkra tudja fordítani. Ismer minket és a javunkat akarja. Nekünk végeznünk kell a ránk bízott feladatot és bízni Istenben, hogy Ő vezérli életünket és soha nem hagy cserben, még akkor sem, ha úgy érezzük. Jézus azt mondja: „Ne aggódjatok életetekért!” Máté evangéliuma 6:25

~ Amit e világon a szegényért tettél, abból a mennyekben számodra áldás kél. ~

 

Az emberek nem azt hiszik, amit látnak, 
hanem azt látják, amit hisznek.

 

Isten hozott, hozzon!


Csak kényelmesen! Kérlek, ne kéresd magad!...

A lelked kertjében bátran festhetsz az éji égboltra is csillagokat, csillagvirágokat, akár át is festheted olyan színűre, amilyenre talán már megálmodtad ...


A "festéshez" nekiláthatsz Észak, Kelet, vagy Nyugat felől is, mert a szeretetlenségnek, és minden más öntörvényű törekvésnek köze nincs az "égtájakhoz", csakis az emberi számításhoz, tudatlansághoz, de leginkább az alaposan végig gondolt gonoszsághoz!


Az Úr az ecsetet a Te kezedbe is adta. Gazdálkodj a festékkel jóravaló beosztó "gazda"ként, az ecsettel pedig szíved öröme, lelkiismereted tisztasága, lelked békéje "szerint" fess!

A szeretet valóban gyógyít! S ez az állítás nem légből kapott, mert jómagam is többször megtapasztaltam. Az ellentétek, melyek a szeretethez más módon "kapcsolódnak", mint külső, vagy távolabbi folyamatok, történések, mint a természet csodája, a havas táj, a hófödte, égig érő hegyek. ...

Igaz, fenséges látványt nyújtanak, de ha a vacogtató hidegben sokáig élvezzük az ugyan fenséges látványt, többé nem lesz lehetőségünk. Így, bár boldog, békét hozó érzésekkel töltenek el, mint egy édes, simogató érintés, biztonságot, megnyugvást nyújtó ölelés..., de ahogy érintés és érintés között is hatalmas különbségek húzódnak, az emberi szeretettel csínján kell bánni. Mert némely mosolyok mögött tépő fogak vicsorognak, mint ahogy a hamis ölelésekre kulcsolódó kezek bár még láthatatlanul, de borotvaéles kést szorongatnak. Így a valóságos szeretetben egyetlen egy érzelem van, ha egyáltalán meg lehet a szeretetet motiváló elsődleges és egyben utolsó érzést fogalmazni, s ez a szeretet. Mindennek kezdete (vége), s a vége (a kezdete). E Végtelenség tölti ki,  s átall a Szeretetet. Kívánom, hogy Isten őrizzen meg szeretetében! 

Ne feledd:

Az alvó ember lelke védelmet élvezám az ébredö, útra kelö ember

 lelkéérharcba indulnak a fény és a sötétség eröi!

 

Rendezvények

Január 22

csütörtök

Áldás - Bless


"- Milyen színű a szomorúság? - kérdezte a csillag a cseresznyefát, és megbotlott egy felhőfoszlányban, amely gyorsan tovább szaladt. - Hallod? Azt kérdeztem, milyen színű a szomorúság?   

- Mint a tenger, amikor magához öleli a napot. Haragosan kék.

- Az álmoknak is van színe?

- Az álmoknak? Azok alkonyszínűek.- Milyen színű az öröm? - Fényes, kis barátom.

- És a magány?- A magány az ibolya színét viseli.

- Mennyire szépek ezek a színek! Küldök majd neked egy szivárványt, hogy magadra teríthesd, ha fázol.

A csillag behunyta a szemét, és a végtelennek támaszkodott. Egy ideig így maradt, hogy kipihenje magát.

- És a szeretet? Elfelejtettem megkérdezni, milyen színű a szeretet?

- Pont olyan, mint az Isten szeme - válaszolt a fa.

- Na és a szerelem? - A szerelem színe a telihold. - Vagy úgy. A szerelem színe megegyezik a holdéval! - mondta a csillag. Majd messze az űrbe bámult. És könnyezett..." Alkyoni Papadaki

„Az emberi szellem hasonlatos a lótuszvirághoz. Mint ahogy a lótusz a tavak és mocsarak iszapos fenekéről tör fel a víz felszínére, úgy sarjad ki az emberi szellem is az anyagi világ sötétjéből és úgy emelkedik föl a fény felé.

És miként a lótusz a vizek felszínén szétterjeszti leveleit, majd pedig a napfény hatására kibontakoztatja szépséges virágát, úgy bontakozik ki a szellemi mivoltát felismerő emberi lélek is a magasabb világok fényénél a magasabb rendű erők hatására.

De ehhez az szükséges, hogy - mint a lótusz - boldogan kitárjuk lelkünket a szellem napsugara előtt és hagyjuk, hogy a magasabb világokból szüntelenül leáradó fények érleljék bensőnket, miként a Nap sugarai a lótuszvirág szívét.


Mikor tehát úgy érezzük, hogy lábunk elmerül a föld sarában, emeljük fel lótusz-szellemünket a legmagasabbhoz, ami számunkra létezik. Lelkünk már-már összecsukódó szirmai újra erőt, színt és szépséget nyernek majd tőle.”  Reményik Sándor - A lótusz 

 

 

Megjegyzés

Miss Bum Bum

Létrehozó: Garden monk Ápr 7, 2015 at 7:43am. Utoljára frissítette: Garden monk Ápr 7.

Boko Haram

Létrehozó: Garden monk Márc 24, 2015 at 4:47pm. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 24.

Boldog vegán napot!

Létrehozó: Garden monk Márc 24, 2015 at 1:05pm. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 24.

Gyermekkinzas a vallas neveben

Létrehozó: Garden monk Márc 24, 2015 at 11:34am. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 24.

Floridában született

Létrehozó: Garden monk Márc 24, 2015 at 10:09am. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 24.

Ha pechünk va….

Létrehozó: Garden monk Márc 19, 2015 at 11:04pm. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 19.

Benjamin

Létrehozó: Garden monk Márc 19, 2015 at 10:03pm. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 19.

jarvany

Létrehozó: Garden monk Márc 12, 2015 at 11:13pm. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 12.

Lábizmai szó szerint rohadásnak indultak

Létrehozó: Garden monk Márc 3, 2015 at 6:37am. Utoljára frissítette: Garden monk Márc 3.

Meglovasították Lupita Nyong'o Oscar-gálán viselt ruháját.

Létrehozó: Garden monk Febr 27, 2015 at 8:13am. Utoljára frissítette: Garden monk Febr 27.

Felrobbantotta magát egy 7-8 év körüli kislány

Létrehozó: Garden monk Febr 22, 2015 at 12:05pm. Utoljára frissítette: Garden monk Febr 22.

Ez is Magyarorszagon tortenik

Létrehozó: Garden monk Febr 21, 2015 at 10:56pm. Utoljára frissítette: Garden monk Febr 21.

12 magyar van, de több is lehet a lefejezős iszlám terroristák között

Létrehozó: Garden monk Jan 4, 2015 at 7:17pm. Utoljára frissítette: Garden monk Jan 4.

Kisbaba gránáttal és géppisztollyal.

Létrehozó: Garden monk Jan 4, 2015 at 7:11pm. Utoljára frissítette: Garden monk Jan 4.

A jelen, s a jovo> Android szexbabak, pubertasok az Interneten.

Létrehozó: Garden monk Dec 22, 2014 at 9:44am. Utoljára frissítette: Garden monk Dec 22, 2014.

Sanghaj - Apple

Létrehozó: Garden monk Dec 19, 2014 at 10:17am. Utoljára frissítette: Garden monk Dec 19, 2014.

Európa felé tör az Iszlám Állam

Létrehozó: Garden monk Okt 10, 2014 at 9:55am. Utoljára frissítette: Garden monk Okt 10, 2014.

Ebola

Létrehozó: Garden monk Okt 10, 2014 at 7:43am. Utoljára frissítette: Garden monk Okt 10, 2014.

Becsületgyilkosság

Létrehozó: Garden monk Okt 1, 2014 at 11:24am. Utoljára frissítette: Garden monk Okt 1, 2014.

Kevés rab élte túl a börtönt.

Létrehozó: Garden monk Okt 1, 2014 at 11:02am. Utoljára frissítette: Garden monk Okt 1, 2014.

Fórum

"A favágó fejszéje nyélnekvalót kért a fától. A fa megadta." - Gondolatok ...

Az anyagi világban lehullott virágszirmok mindig visszatérnek a halhatatlanság fájához ... Elmélkedések innen, az anyagi világból ...

0 beszélgetés

Bibliotheca

Bibliotheca

0 beszélgetés

Sokszínű emberiség

0 beszélgetés

Blogbejegyzések

forever

Jean Francois Andre hozzászólása; dátum: Április 14, 2015; idő: 12:44pm 1 Hozzászólás

Gondolj csak bele

Garden monk hozzászólása; dátum: Április 9, 2015; idő: 8:40am 0 Hozzászólások

kimondhatatlan

Szantisz hozzászólása; dátum: Április 3, 2015; idő: 2:51pm 0 Hozzászólások

Have a Blessed Easter!

Garden monk hozzászólása; dátum: Április 3, 2015; idő: 12:13pm 0 Hozzászólások

penteki gondolatok

Garden monk hozzászólása; dátum: Március 23, 2015; idő: 10:59am 1 Hozzászólás

emberség

Szantisz hozzászólása; dátum: Március 14, 2015; idő: 10:52am 2 Hozzászólások

Kommentar nelkul …

Garden monk hozzászólása; dátum: Március 12, 2015; idő: 10:55pm 2 Hozzászólások

A recept

Garden monk hozzászólása; dátum: Március 11, 2015; idő: 6:29am 1 Hozzászólás

A sekrestyés

Garden monk hozzászólása; dátum: Március 6, 2015; idő: 1:33pm 2 Hozzászólások

szavak nélkül

Szantisz hozzászólása; dátum: Március 4, 2015; idő: 1:41pm 1 Hozzászólás

Lelki taplalek

Garden monk hozzászólása; dátum: Február 26, 2015; idő: 9:57am 1 Hozzászólás

Az erdei házikó (Grimm legszebb mesei …

Garden monk hozzászólása; dátum: Február 25, 2015; idő: 4:50pm 0 Hozzászólások

más világ

Szantisz hozzászólása; dátum: Február 24, 2015; idő: 10:11am 0 Hozzászólások

Bless you

Garden monk hozzászólása; dátum: Február 13, 2015; idő: 8:32am 0 Hozzászólások

Like an avalanche

Szantisz hozzászólása; dátum: Február 11, 2015; idő: 10:30am 1 Hozzászólás

A hóember

Garden monk hozzászólása; dátum: Február 4, 2015; idő: 2:27pm 1 Hozzászólás

A fenyőfa

Garden monk hozzászólása; dátum: Február 3, 2015; idő: 5:37pm 1 Hozzászólás

Mártinéninek

Szantisz hozzászólása; dátum: Január 1, 2015; idő: 11:49am 1 Hozzászólás

Egy ismeretlen vilagban foldunkon

Garden monk hozzászólása; dátum: December 5, 2014; idő: 1:41pm 0 Hozzászólások

 
 
 

© 2015   Created by Garden monk.

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek